Copyright

© Copyright MK Skiservice & Frosty Snowboarding. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (mkskiservice.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij MK Skiservice.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door MK Skiservice of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright MK Skiservice”.

MK Skiservice voert het inhoudelijk beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. MK Skiservice stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Ontwerp en realisatie

Deze website is ontworpen en gerealiseerd door BOELENS.CO Internet & Design

Beeldmateriaal slider Home: Poederbaas [fotograaf: Bart van der Putten]